Tohoku

10 years ago by in Travel

A trip round Tohoku: Hiraizumi, Geibikei, Matsushima Bay, Yamadera

Jodogahama

Geibikei

Matsushima Bay

Yamadera